ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • Σαργοί μιας άλλης εποχής

  Σαργοί στα βράχιαΜια μεγάλη θαλασσοταραχή και το σωστό μέρος μπορούν να μας χαρίσουν ακόμη αξέχαστες στιγμές ψαρέματος στον αφρό. Οι τεχνικές, παλιές από χρόνια, δίνουν μια ρετρό γεύση σε ένα ψαρέμα σαργών, των αδιαμφισβήτητων βασιλιάδων των βράχων.

  Κείμενο - Φωτογραφίες: Αlfio Elio Quattrocchi

 • Τι επηρεάζει την άπνοια;

  ελεύθερη κατάδυσηΑυτή τη φορά στο επίκεντρο του άρθρου μας βρίσκεται το θέμα της διάρκειας της άπνοιας και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το βάθος της βουτιάς, μιας και αυτό έγινε αρκετά αναλυτικά στο άρθρο για την εξίσωση. Εδώ μάς ενδιαφέρει καθαρά ο χρόνος, η διάρκεια της άπνοιας.


 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Οι λεπτομέρειες για τον αλιευτικό τουρισμό

αλιευτικός τουρισμόςΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Αλιευτικό Τουρισμό που αφορά τους επαγγελματίες ψαράδες, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία για τη διενέργειά του.
Η απόφαση αυτή (αριθμ. 414/2354-ΦΕΚ Β97/20-1-2015) προβλέπει για τους τουρίστες-επιβάτες τη δυνατότητα ψαρέματος με συρτή και καθετή, μόνο χειροκίνητα, ενώ τους επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διενέργεια άλλων αλιευτικών δραστηριοτήτων του επαγγελματία ψαρά…

Η νέα αυτή απόφαση (την οποία υπογράφουν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας), αφορά μόνο τους επαγγελματίες ψαράδες, αυτούς που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες, αν το αλιευτικό τους σκάφος έχει ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα, είναι εφοδιασμένο με άδεια αλιείας και δεν πρόκειται για μηχανότρατα ή βιντζότρατα.

Οι προϋποθέσεις αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 της Απόφασης, μαζί με άλλες που αφορούν κυρίως στην ασφάλεια του καταστρώματος, αλλά και τους επιτρεπόμενους τρόπους ψαρέματος για τους τουρίστες-επιβάτες, που είναι μόνο η καθετή και η συρτή, τεχνικές τις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν μόνο χειροκίνητα.
Για όσους γνωρίζουν το θέμα, ο περιορισμός αυτός είναι αντιφατικός για δύο λόγους:
Πρώτον, γιατί επανειλημμένα έχει κριθεί από τα αρμόδια υπουργεία (καταργώντας σχετικές πρόχειρες εγκυκλίους), πως η χρήση ηλεκτρικών μηχανισμών ψαρέματος δεν αντιφάσκει με το πνεύμα της ερασιτεχνικής αλιείας και επομένως δεν απαγορεύεται! Με δεδομένο πως τους τουρίστες-επιβάτες ενός επαγγελματικού σκάφους που δραστηριοποιείται στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού μόνο σαν ερασιτέχνες ψαράδες μπορούμε να τους δούμε, δεν κατανοούμε γιατί τέθηκε αυτός ο περιορισμός.
Δεύτερον, γιατί στην ίδια παράγραφο (2γ του άρθρου 3) στην οποία προβλέπεται αυτός ο περιορισμός, αναφέρεται πως οι τουρίστες-επιβάτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, με ευθύνη του κυβερνήτη. Και γνωρίζουμε πως πολλές από τις δραστηριότητες αυτές γίνονται με ηλεκτρικούς μηχανισμούς...

Αρμόδιες Αρχές
Ως αρμόδιες Αρχές, για την εφαρμογή της Απόφασης, ορίζονται στο άρθρο 2 οι εξής:
1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους.
2. Η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας συνεργάζεται με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, για την έγκριση της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού.

Διαδικασία έγκρισης
Η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες ψαράδες, προβλέπεται στο άρθρο 4 της Απόφασης, ως εξής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς υποβάλλουν αίτημα για την αναγγελία έναρξης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που έχει καταχωρήσει το επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος στα οικεία Μητρώα της, η οποία συνοδεύεται με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις συναρμόδιων υπηρεσιών:
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες−τουρίστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
β) Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ.
γ) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92).
2. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, καταχωρεί την έγκριση εντός πέντε (5) ημερών στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων μέσω του συστήματος Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ) προκειμένου να ενημερώσει τη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το αλιευτικό σκάφος υποχρεούται όπως τηρεί τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών. Πριν την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοιου είδους τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Η ισχύς της απόφασης
Η ΚΥΑ 414/2354-ΦΕΚ Β97/20-1-2015 ισχύει ήδη, από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Σε εκκρεμότητα παραμένει η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4, που προβλέπει την καταχώρηση των εγκρίσεων σε βάση δεδομένων μέσω του συστήματος Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ), κάτι που θα  αρχίσει να εφαρμόζεται την 1 Ιουνίου του 2015.

Διαβάστε στο ΦΕΚ τη σχετική ΚΥΑ 414/2354 (ΦΕΚ Β97/20-1-2015)

Δείτε προηγούμενη σχετική ανάρτηση στο www.thalassamedia.gr:
«Στην τελική ευθεία για τον αλιευτικό τουρισμό»